Mattegåta: kan du hitta rätt resultat på mindre än 45 sekunder?

Publicerad på
av Cecilia Karlsson
Testez votre QI en tentant de trouver la solution de ce défi mathématique en moins de 45 secondes

Gåtor och pusselspel är en mycket populär övning på Internet och sociala nätverk. Intellektuella utmaningar är ett av de mest underhållande sätten att testa dina problemlösningsförmåga.

Idag kommer du att slutföra en utmaning som gör att du kan testa din IQ på mindre än 45 sekunder. Vi måste beräkna resultatet av den sista raden som är följande: druvklase + banan – druvklase x vattenmelon.

IQ-tester är intelligensmätningstester som låter en person veta sin intelligensnivå. De består vanligtvis av en uppsättning knepiga pussel och svåra situationer som en person måste lösa.

IQ-test: vad är resultatet av den sista raden?

DE IQ-tester är kända för sin förmåga att bedöma individers kognitiva förmågor. De kan komma i form av pussel, logiska resonemang, uträkningar och ordlekar.

IQ-test - vad är resultatet av den sista raden
IQ-test: vad är resultatet av den sista raden

I ett IQ-test ombeds användaren att lösa en komplicerad ekvation som kräver matematiska färdigheter och kunskaper om aritmetiska operatorer. I det här fallet måste vi beräkna resultatet av den sista raden: druvor + banan – druvor x vattenmelon. Det är därför nödvändigt att tillämpa rätt ordningsföljd och hitta det slutliga resultatet för att få ett betyg för denna typ av övning.

IQ-tester är en riktig utmaning för sinnet, eftersom de kräver koncentration och stor precision. Att lösa en komplex ekvation, som involverar matematiska färdigheter och kunskaper om aritmetiska operatorer, är inte att ta lätt på.

Det är viktigt att koncentrera sig väl för att klara denna typ av test och få ett bra betyg. Även om dessa tester kan vara en indikator på en persons intelligenskvot, är det viktigt att inte betrakta dem som det enda kriteriet för personlig eller professionell framgång.

Lösningen på dagens intellektuella utmaning

Vi är glada att kunna informera dig om det det rätta svaret på utmaningen är 375.

IQ-test - vad är resultatet av sista raden - lösning
Lösning

Här är den detaljerade lösningen för att få rätt resultat:

Först måste vi bestämma värdet på varje frukt från de tre första raderna.

Linje 1 : druvklase + druvklase + druvklase + druvklase = 1000

Här har vi 4 klasar med druvor som är lika med 1000.

Så, druvklasar = 1000 / 4 = 250

Linje 2: vattenmelon + druvklase + druvklase = 500

Genom att ersätta värdet på druvklasen som vi hittade har vi:

vattenmelon + 250 + 250 = 500

vattenmelon = 500 – 500 = 0

Rad 3: 2 bananer + vattenmelon + druvklase = 500

Genom att ersätta värdena för vattenmelon och druvklasar:

2 bananer + 0 + 250 = 500

2 bananer = 500 – 250 = 250

banan = 250 / 2 = 125

Nu när vi vet värdet av varje frukt, vi kan lösa ekvationen på sista raden:

druvklase + en banan – druvklase * vattenmelon = ?

Låt oss ersätta värdena:

250 + 125 – 250 * 0 = 250 + 125 – 0 = 375

Så vindruvor + en banan – vindruvor * vattenmelon = 375.

Tack till alla som tog sig tid att lösa detta problem! Vi uppskattar mycket din input. Dela utmaningen på sociala nätverk och uppmuntra dina vänner att anta utmaningen så snart som möjligt! Detaljerade beräkningar finns nedan för att verifiera det korrekta resultatet.

Foto av författare
Författarinformation, Cecilia Karlsson
Huvudsidan » Psykologi » Mattegåta: kan du hitta rätt resultat på mindre än 45 sekunder?