Intellektuell utmaning: den stora majoriteten av deltagarna kan inte hitta lösningen inom utsatt tid

Publicerad på
av Cecilia Karlsson

Internet och sociala nätverk svämmar över av en mängd intellektuella spel, fängslande pussel och mentala utmaningar. Dessa lekfulla stimulanser stimulerar våra nervceller och erbjuder oss ofta intensiv cerebral njutning. Den aktuella utmaningen inbjuder dig att uppskatta värdet av löven i en serie matematiska operationer… och detta, på mindre än 45 sekunder. 98% av individerna misslyckas! Skulle du vara redo att hoppa in på arenan?

Det är dags att testa din intelligens och digitala färdigheter! IQ-tester och intellektuella utmaningar är ett trevligt sätt att bedöma vår intellektuella potential. De erbjuder ett utmärkt sätt att ha kul samtidigt som de stimulerar vår hjärnkapacitet.

IQ-tester används för att mäta en persons kognitiva förmåga, medan intellektuella utmaningar uppmuntrar till djupare tänkande och sökandet efter innovativa lösningar på svåra problem. Så, är du redo att ta steget?

Svårigheter är det som väcker det geniala – kinesiska ordspråket

Utmaning: vad är värdet på den sista ekvationen?

IQ-tester och gåtor visar sig vara mycket intressanta verktyg för att bedöma och utveckla din intelligens. Målet med detta spel är att uppskatta värdet av de olika bladen i denna serie av operationer.

matematisk utmaning - hitta divisionslösning
IQ-test

Det krävs logik och eftertanke för att få ett så exakt resultat som möjligt. Svårighetsgraden är modulerad för att låta varje person möta en utmaning anpassad till deras färdigheter, och det är ibland ett bra sätt att släppa loss på fritiden!

IQ-tester kan vara roligt, men de fungerar också som ett värdefullt verktyg för att träna sin kognitiva förmåga och utforska sina egna gränser. Det är därför avgörande att ägna den nödvändiga tiden till att lösa pusslen för att förstå dem fullt ut.

Lösningen av matematikgåtan förklaras

Utmaningen har antagits! Lösningen på den föreslagna sekvensen av beräkningar är 1 och så här tar du dig dit:

  • 3×3=9 för den första raden,
  • 3+3=6 för den andra raden,
  • 3-3=0 för den tredje raden
  • och (3×2)/(3×2)=1 för den sista.

Vi vill applådera alla som tog sig tid att reda ut denna gåta och vi inbjuder dig att dela denna utmaning med dem runt omkring dig på sociala nätverk.

Foto av författare
Författarinformation, Cecilia Karlsson
Huvudsidan » Psykologi » Intellektuell utmaning: den stora majoriteten av deltagarna kan inte hitta lösningen inom utsatt tid