Astrologi och otur: vilka är de tre mest oturliga stjärntecknen?

Publicerad på
av Cecilia Karlsson
Quels sont les 3 signes astrologiques les plus malchanceux

I astrologins mystiska värld sägs vissa tecken vara lyckligare än andra. Det finns dock också stjärntecken som ständigt verkar drabbas av otur. SÅ, Vilka är dessa tre mest oturliga stjärntecken? I den här artikeln kommer vi att utforska egenskaperna hos dessa tecken och försöka förstå varför de anses vara sådana.

1. Kräftans tecken: kokongkonungens kung

Cancer anses ofta vara det mest känsliga och känslomässiga stjärntecknet, vilket kan förklara varför det är bland de olyckligaste. Faktum är att människor födda under detta tecken tenderar att skapa en komfortzon där de känner sig trygga och trygga. Denna attityd hindrar dem ofta från att ta vara på de möjligheter som kommer i deras väg, oavsett om de är kära eller på jobbet.

Vilka är de 3 mest oturliga stjärntecknen
De olyckligaste stjärntecknen

Cancer tecken i kärlek

I kärlek är cancer kända för att vara mycket fästa vid sin familj och nära och kära. De upplever ofta ett konstant behov av känslomässig trygghet och kan därmed lätt skadas. Detta gör dem ibland ovilliga att öppna sig för andra och ta risker i kärlek. Dessutom kan deras förvärrade känslighet leda dem till giftiga eller förtryckande relationer, eftersom de har svårt att uthärda ensamhet.

Tecken på cancer på jobbet

På jobbet söker Cancer framför allt en lugn och säker miljö. De sätter ofta sitt känslomässiga välbefinnande före sina professionella ambitioner, vilket kan leda till att de tackar nej till intressanta karriärmöjligheter av rädsla för förändring eller misslyckande. Denna inställning kan delvis förklara varför de anses ha otur på detta område.

2. Fiskarnas tecken: den drömmande konstnären

Fiskarna, med sin stora känslighet och överflödande fantasi, är också bland de mindre lyckligt lottade stjärntecknen. Människor födda under detta tecken tenderar att vara väldigt idealistiska och dagdrömmare, vilket kan hindra deras framgång i kärlek och arbete.

fisk i kärlek

I kärlek söker Fiskarna ofta perfektion och kan lätt bli besvikna när de inser att deras partner inte motsvarar bilden de hade gjort av honom. Dessutom deras tendens att fly från verkligheten och till ta sin tillflykt till sin föreställningsvärld kan komplicera deras romantiska relationer. Detta beror på att Fiskarna ibland har problem med att kommunicera sina behov och förväntningar tydligt, vilket kan orsaka spänningar och separation.

Fisk på jobbet

På jobbet är Fiskarna ofta väldigt kreativa och begåvade inom konsten. Men deras ständiga behov av flykt och deras brist på rigor kan spela dem ett spratt. Det är inte ovanligt att personer som är födda under detta tecken går miste om professionella möjligheter på grund av sina svårigheter att koncentrera sig på en uppgift och organisera sig effektivt.

3. Jungfruns tecken: den evigt missnöjda

Slutligen, Jungfrun är ett annat stjärntecken som ofta anses ha otur i kärlek och på jobbet. Människor som är födda under detta tecken är i allmänhet mycket krävande på sig själva och med andra, vilket ibland kan hindra deras personliga utveckling.

Den förälskade jungfrun

När det kommer till kärlek tenderar Jungfrur att sätta ribban väldigt högt och söka efter en perfekt match på alla sätt. Tyvärr kan denna strävan efter det ideala leda till att de går miste om fantastiska möten eller att de ständigt blir besvikna eftersom ingen kan matcha deras kriterier. Dessutom kan deras behov av kontroll och deras överdrivna engagemang för detaljer kväva deras partner och orsaka spänningar i deras relation.

Jungfrun på jobbet

På jobbet är Jungfrur ofta mycket kompetenta och noggranna, men deras perfektionism kan också vara deras värsta fiende. Det är faktiskt inte ovanligt att de är missnöjda med sina prestationer och ständigt ifrågasätter sina yrkesval. Denna attityd kan leda till frustrationer och blockeringar, vilket begränsar deras chans att utvecklas i sin karriär.

Varför är dessa tecken oturliga?

I verkligheten finns det ingen verklig förbannelse eller dödsfall för dessa tre astrologiska tecken. Deras otur kan förklaras av vissa personlighetsdrag som hindrar dem från att uppnå den lycka och framgång de önskar. Det är därför viktigt för dem att arbeta med dessa aspekter för att skapa sin egen tur och utvecklas positivt i sitt kärleks- och yrkesliv.

  • Cancer: lär dig att gå ur din komfortzon och ta risker;
  • Fisk: utveckla bättre organisation och kommunikation;
  • Virgin: släpp din perfektionism och acceptera ofullkomlighet.
Foto av författare
Författarinformation, Cecilia Karlsson
Huvudsidan » Astrologi » Astrologi och otur: vilka är de tre mest oturliga stjärntecknen?