Svea Assistans anordnar personlig assistans i enlighet med grundtanken att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villkor.

Vi tillhandahåller även kostnadsfri rådgivning inom LSS och SoL. Vår ledning består av människor av varierande ålder med vitt skilda kulturella erfarenheter varav vissa har personlig erfarenhet av att leva med personlig assistans.

Alla kunder hos Svea Assistans ska känna att det är delaktiga i anordnandet av assistansen, att det har möjlighet att utöva inflytande och med bestämmande, att dokument inom verksamheten är tillgängliga avseende språk, formulering och format samt att assistansen anordnas med kontinuitet.