Personlig assistans är en insats enligt LSS som ska anpassas efter dina behov och ge dig möjligheten att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villkor.

För att vara berättigad till insatser enligt LSS ska du ha en eller flera av nedanstående funktionsnedsättningar:

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är den här indelningen av olika funktionsnedsättningar som brukar kallas för personkretsar. För att kunna ansöka om assistansersättning måste du dessutom behöva personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov.
Grundläggande behov är hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Om du tillhör en av personkretsarna och behöver personlig assistans för grundläggande behov för mindre tid än i genomsnitt 20 timmar i veckan så finns möjligheten att ansöka om personlig assistans via kommunen.

Svea Assistans hjälper kostnadsfritt till i hela ansökningsförfarandet