Varför Svea Assistans?

Enlig oss så har företaget en unik särställning i branschen då samtliga som arbetar administrativt på Svea Assistans har personlig erfarenhet att leva med assistans, arbeta som assistent eller vara anhörig till någon som lever med assistans. Vi anser att personlig assistans ska drivas av oss som har personlig erfarenhet då vi på ett helt annat plan kan ta oss an de utmaningar som uppstår.

Rådgivning på Svea Assistans.

Vi hjälper inte bara till med det mest självklara som te x söka fler assistanstimmar eller överklaganden utan även allt det andra som handlar om funktionshinder som te x bilstöd, bostadsbidrag, hjälpmedel... Vi har även tillgång till jurister som har stor erfarhet i dessa sammanhang.

En kund är en kund är en...

Vår syn på assistans är att alla som väljer Svea Assistans som sin anordnare är företagets kunder och inte "vårdtagare", "brukare" eller någon annan märklig benämning. Vi ser oss själva som ett serviceföretag där kunden köper en tjänst vilket i sig betyder att det är kundens krav och önskemål som styr

Målgrupp:

Svea Assistans verksamhet riktar sig till dom som tillhör personkrets 1, 2 eller 3.